Extracting Business Vocabularies from Business Process Models : SBVR and BPMN Standards-based Approach

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2013
AUTORIAI: K. Kapočius, R. Butleris, T. Skersys
Cituoti kaip: 
Skersys T., Butleris R., Kapocius K. Extracting Business Vocabularies from Business Process Models: SBVR and BPMN Standards-based Approach // ICNAAM 2013: 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics : AIP proceedings. Melville, NY : American Institute of Physics, 2013. (AIP Conference Proceedings, Vol. 1558. pt. 1, ISSN 0094-243X). ISBN 9780735411845. p. 341-344.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra