An Approach for Extracting Business Vocabularies from Business Process Models

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2013
AUTORIAI: T. Skersys, R. Butleris, K. Kapočius, T. Vileiniškis
Cituoti kaip: 
Skersys T., Butleris R., Kapocius K., Vileiniskis T. An Approach for Extracting Business Vocabularies from Business Process Models // Information Technology and Control. Kaunas : KTU. ISSN 1392-124X. 2013, Vol. 42, No. 2, p. 178-190.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra