The Framework for Business Intelligence Driven Analysis of Study Course Teaching Efficiency

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2013
AUTORIAI: V. Šakys, K. Kapočius, R. Butleris, A. Lopata, S. Gudas
Cituoti kaip: 
Sakys V., Kapocius, K., Butleris, R., Lopata A., Gudas S. The Framework for Business Intelligence Driven Analysis of Study Course Teaching Efficiency // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2013, Vol. 12, no. 1a, p. 429-442.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra