Extracting Business Vocabularies from Business Process Models: SBVR and BPMN Standards-based Approach

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2014
AUTORIAI: T. Skersys, K. Kapočius, R. Butleris, T. Danikauskas
Cituoti kaip: 
Skersys T., Kapocius, K., Butleris R., Danikauskas T. Extracting Business Vocabularies from Business Process Models: SBVR and BPNM Standards-Based Approach // Computer Science and Information Systems. Novi Sad : University of Novi Sad. ISSN 1820-0214. 2014, vol. 11, iss. 4, p. 1515-1535.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra