Universitetinių e. studijų sistemų kūrimo principai ir problemos

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2002
AUTORIAI: V. Šakys, E. Ambrazevičius, A. Jasiukevičius
Cituoti kaip: 
Universitetinių e. studijų sistemų kūrimo principai ir problemos // Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2002, T, 22. p. 19-29. Prieiga per internetą: www.leidykla.vu.lt, 2002

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra