Specification of Finite Element Model of Electronic Device using Model-driven Wizard-based Guidance

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2010
AUTORIAI: S. Pavalkis, L. Nemuraitė, P. Tarvydas, A. Noreika
Cituoti kaip: 
Specification of Finite Element Model of Electronic Device using Model-driven Wizard-based Guidance. Electronics and Electrical Engineering. – Kaunas: Technologija, 2010. – No. 2(98). – P. 59–62. ISSN 1392 – 1215., 2010

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra