Semantinių užklausų vykdymas saugant ontologiją reliacinėje duomenų bazėje

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2010
AUTORIAI: A. Šukys, L. Nemuraitė
Cituoti kaip: 
Semantinių užklausų vykdymas saugant ontologiją reliacinėje duomenų bazėje // Informacinės technologijos = Proceedings of Master and PhD students conference on informatic : 15-osios tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų konferencijos "Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos" (IVUS 2010) medžiaga, 2010 m. gegužės 13 d, Kaunas, Lietuva / [Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 2029-249X. 2011, nr. 15, p. 145-151., 2010

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra