Veiklos taisyklių struktūrizavimo informacinių sistemų projektavimo metu įrankio realizacija

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
2006
AUTORIAI: K. Kapočius, S. Baškevičius
Cituoti kaip: 
Veiklos taisyklių struktūrizavimo informacinių sistemų projektavimo metu įrankio realizacija. Informacinės technologijos – 2006. Tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija. Pranešimų medžiaga. Vilnius. VU leidykla, 2 dalis, p. 91-96., 2006

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra