Veiklos taisyklėmis grindžiamos IS reikalavimų saugyklos realizavimas

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
2005
AUTORIAI: D. Gražulis, K. Kapočius, R. Butleris
Cituoti kaip: 
Gražulis D., Kapočius K., Butleris R. Veiklos taisyklėmis grindžiamos IS reikalavimų saugyklos realizavimas // X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005, p. 159-162.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra