Business rules management improvement through the application of artificial intelligence tools

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
2008
AUTORIAI: J. Nenortaitė, R. Butleris
Cituoti kaip: 
Business rules management improvement through the application of artificial intelligence tools // Gamtos mokslų podoktorantūrinių stažuočių 2006-2008 m. baigiamosios konferencijos medžiaga : 2008 m. balandžio 4 d., Kaunas = Final conference of postdoctoral trainees in natural sciences, 2006-2008 conference material. - ISBN 978-9955-875-00-0. - Vilnius, p. 70-72, 2008

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra