Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu

Publikacijos tipas: 
Daktaro disertacijų santraukos
Metai: 
2006
AUTORIAI: T. Skersys
Cituoti kaip: 
Informacijos sistemų kompiuterizuoto kūrimo metodas, grindžiamas veiklos taisyklėmis papildytu veiklos modeliu : daktaro disertacijos santrauka : fiziniai mokslai, informatika (09P). - Kaunas : Technologija, 27 p., 2006

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra