Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas

Publikacijos tipas: 
Daktaro disertacijų santraukos
Metai: 
2006
AUTORIAI: K. Kapočius
Cituoti kaip: 
Veiklos taisyklių struktūrizavimo modeliai ir jų taikymas kuriant informacijos sistemas. Daktaro disertacijos santrauka: technologijos mokslai, informatikos inžinerija (07T). Kaunas, Technologija, 32 p., 2006

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra