Ekspertinės sistemos žinių bazės apsimokymo principai

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
1995
AUTORIAI: R. Butkienė
Cituoti kaip: 
Ekspertinės sistemos žinių bazės apsimokymo principai. Konferencijos “Mokslas. Technologija. Verslas” pranešimų medžiaga. ISBN 9986-489-18-0 Panevėžys: Panevėžio spaustuvė ir KTU Panevėžio politechnikos fakultetas, I dalis, p. 62-66, 1995

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra