Federative view of information integration

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
1997
AUTORIAI: B. Paradauskas, R. Butkienė
Cituoti kaip: 
Federative view of information integration. Konferencijos “Integruotosios projektavimo ir gamybos sistemos” pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, p. 10-14, 1997

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra