Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
2005
AUTORIAI: S. Gudas, T. Skersys, G. Varkalytė
Cituoti kaip: 
Klasių modelio generavimas veiklos modelio pagrindu. Iš: Informacinės technologijos: X tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija: konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas, 2005, p. 225-228., 2005

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra