Internetinio socialinio tinklo formavimas semantiniame žiniatinklyje įverčių skaičiavimų pagrindu

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kituose leidiniuose
Metai: 
2006
AUTORIAI: L. Tutkutė, V. Taujanskas
Cituoti kaip: 
Internetinio socialinio tinklo formavimas semantiniame žiniatinklyje įverčių skaičiavimų pagrindu. Informacinės technologijos 2006 : 11-oji tarpuniversitetinė doktorantų ir magistrantų konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. D. 1. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, ISBN 9986198771. p. 178-183, 2006

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra