The Method of Knowlegde Representation for Semiotical Design of Complex System Models, Cybernetics Problems

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
1984
AUTORIAI: B. Paradauskas, E. Ambrazevičius
Cituoti kaip: 
The Method of Knowlegde Representation for Semiotical Design of Complex System Models Cybernetics Problems: Situational Management and Semiotical Modelling, State Academy of Sciences, Mocsow, 1984, pp. 3-13 ( in Russian)., 1984

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra