A Framework for the user requirements specification

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
1998
AUTORIAI: R. Butkienė, R. Butleris
Cituoti kaip: 
A Framework for the user requirements specification. Informacinės technologijos ir valdymas. ISSN 1392-124X Kaunas: Technologija, Nr.2(8), p.40-53, 1998

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra