Mobiliųjų paslaugų vartosenos tyrimas ir jo taikymas SMS apdorojimo sistemoje

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2005
AUTORIAI: V. Taujanskas, R. Butleris
Cituoti kaip: 
Mobiliųjų paslaugų vartosenos tyrimas ir jo taikymas SMS apdorojimo sistemoje. Informacinės technologijos verslui - 2005 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga. Vilniaus universitetas. - ISBN 9955-09-871-6. - Kaunas, p. 265-270, 2005

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra