Duomenų modelio automatizuoto sudarymo prototipo funkcionalumo tyrimas

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2005
AUTORIAI: A. Aleksandravičienė, T. Danikauskas, R. Butleris, K. Šidlauskas
Cituoti kaip: 
Duomenų modelio automatizuoto sudarymo prototipo funkcionalumo tyrimas // Informacijos mokslai, 32 tomas, Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, p.118-127, 2005

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra