Veiklos taisyklių, grindžiamų šablonais, valdymas informacinėse sistemose

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2009
AUTORIAI: L. Tutkutė, A. Ručinskaitė
Cituoti kaip: 
Veiklos taisyklių, grindžiamų šablonais, valdymas informacinėse sistemose. // 14-osios Tarpuniversitetinės magistrantų ir doktorantų mokslinės konferencijos "Informacinės technologijos" pranešimų medžiaga / Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas. [Kaunas] : [Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinis fakultetas]. ISSN 2029-249X, p. 177-181., 2009

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra