Metaduomenys organizacijų veikloje: teorinis ir praktinis taikymas

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2009
AUTORIAI: G. Kalibataitė
Cituoti kaip: 
Metaduomenys organizacijų veikloje: teorinis ir praktinis taikymas // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2009, Nr. 2, p.72-80., 2009

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra