Veiklos procesų modeliavimo praplėtimas veiklos taisyklėmis

Publikacijos tipas: 
Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose
Metai: 
2010
AUTORIAI: L. Tutkutė, E. Šinkevičius
Cituoti kaip: 
Veiklos procesų modeliavimo praplėtimas veiklos taisyklėmis // Informacinė visuomenė ir universitetinės studijos (IVUS) 2010: konferencijos pranešimo medžiaga / Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas., 2010

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra