Automatika ir valdymo technologijos Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
1996
AUTORIAI: R. Stulpinas, V. Mačerauskas
Cituoti kaip: 
Automatika ir valdymo technologijos Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos. Konferencija "Lietuvos mokslas ir pramonė" : pranešimų medžiaga, [Kaunas, 1996 m. vasario 1-2 d.] / Kauno technologijos universitetas. - Kaunas : Technologija, 1996. - ISBN 9986-13-314-9. - p. 135-140., 1996

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra