Elektroninių paslaugų sistema tiekimo grandinių tinklo valdymui

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2005
AUTORIAI: R. Stulpinas, L. Nemuraitė, P. Stulpinas
Cituoti kaip: 
Elektroninių paslaugų sistema tiekimo grandinių tinklo valdymui // Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros perspektyvos integracijos į Europos Sąjungą kontekste = The perspectives of small and middle - size business development in the process of integration to the European Union : mokslinės - praktinės konferencijos pranešimų medžiaga : conference proceedings / Kolpingo kolegija. - ISSN 1648-1717. - Kaunas : Kolpingo kolegija, 2005. - p. 108-111., 2005

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra