Metadata for business rules integration with database schema

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2005
AUTORIAI: R. Butleris, L. Motiejūnas
Cituoti kaip: 
Metadata for business rules integration with database schema. IADIS Virtual Multi Conference on Computer Science and Information Systems (MCCSIS 2005), Lisbon, Portugal. ISBN 972-8939-00-0.IADIS press, p. 263-270, 2005

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra