The use of business rules for the specification of dynamic aspects of IS

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2006
AUTORIAI: K. Kapočius, T. Danikauskas
Cituoti kaip: 
The use of business rules for the specification of dynamic aspects of IS. Information Technology and Control. ISSN 1392-124X. Kaunas. Technologija, Vol. 35, No. 3A, p. 327-332., 2006

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra