Enhancing connection between ontologies and databases with OWL 2 concepts and SPARQL

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2010
AUTORIAI: E. Vyšniauskas, L. Nemuraitė, A. Šukys, B. Paradauskas
Cituoti kaip: 
Enhancing connection between ontologies and databases with OWL 2 concepts and SPARQL. Information Technologies' 2010 : proceedings of the 16th international conference on Information and Software Technologies, IT 2010, Kaunas, Lithuania, April 21-23, 2010. Edited by A. Targamadze, R. Butleris, R. Butkiene Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2010, p. 350-357. [0,250]., 2010

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra