Querying ontologies on the base of semantics of business vocabularies and business rules

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2011
AUTORIAI: A. Šukys, L. Nemuraitė, E. Šinkevičius, B. Paradauskas
Cituoti kaip: 
Querying ontologies on the base of semantics of business vocabularies and business rules. // Information Technologies' 2011 : proceedings of the 17th international conference on Information and Software Technologies, IT 2011, Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011 / Edited by R. Butleris, R. Butkiene Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2011, p. 247-254., 2011

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra