An approach for prioritizing Agile practices for adaptation

Publikacijos tipas: 
Straipsniai kitose referuojamose tarptautinėse DB
Metai: 
2011
AUTORIAI: G. Mikulėnas, K. Kapočius
Cituoti kaip: 
Mikulenas G., Kapocius K. An approach for Prioritizing Agile Practices for Adaptation // Information Systems Development: Asian Experiences. New York : Springer. ISBN 9781441972057. 2011, p. 485-498.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra