Meta-Model Based Development of Use Case Model for Business Function

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2007
AUTORIAI: A. Lopata, S. Gudas
Cituoti kaip: 
Meta-Model Based Development of Use Case Model for Business Function // Information Technology and Control, 2007, vol. 36, No. 3, Kaunas, Technologija 2007, p. 302-309, ISSN 1392-124X., 2007

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra