Enterprise model based specification of functional requirements

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2008
AUTORIAI: A. Lopata, S. Gudas
Cituoti kaip: 
Enterprise model based specification of functional requirements // Information Technologies’ 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. ISSN 2029-0020. Kaunas : Technologija. 2008, p. 189-194, 2008

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra