Business rules specification using natural language-based templates: approach and implementation

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2008
AUTORIAI: T. Skersys, V. Pečiulis, R. Simutis
Cituoti kaip: 
Business rules specification using natural language-based templates: approach and implementation // Information Technologies' 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. - ISSN 2029-0020. - Kaunas. - 2008, p. 353-360., 2008

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra