Application of Particle Swarm Optimization Algorithm to Decision Making Model Incorporating Cluster Analysis

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2008
AUTORIAI: J. Nenortaitė, R. Butleris
Cituoti kaip: 
Application of Particle Swarm Optimization Algorithm to Decision Making Model Incorporating Cluster Analysis // 2008 Conference on Human Systems Interaction (IEEE), p.88-93, 2008

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra