Function-Decision-Rule Modeling as a bankruptcy Prediction Model Specification Tool

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2008
AUTORIAI: K. Kapočius, E. Merkevičius, G. Garšva
Cituoti kaip: 
Kapocius K., Merkevicius E., Garsva G. Function-Decision-Rule Modeling as a bankruptcy Prediction Model Specification Tool // Information Technologies' 2008 : Proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2008, p. 361-369.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra