Towards a verbalization of the conceptual model expressed in Lithuanian language

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2008
AUTORIAI: R. Butkienė
Cituoti kaip: 
Towards a verbalization of the conceptual model expressed in Lithuanian language // Information Technologies' 2008 : proceedings of the 14th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2008, Kaunas, Lithuania, April 24-25, 2008 / Kaunas University of Technology. ISSN 2029-0020. p. 315-323, 2008

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra