An approach for modeling technique ion criterions

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2009
AUTORIAI: G. Mikulėnas, R. Butleris
Cituoti kaip: 
An approach for modeling technique ion criterions // Information Technologies' 2009 : proceedings of the 15th International Conference on Information and Software Technologies, IT 2009, Kaunas, Lithuania, April 23-24, 2009 / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-0020. 2009, p. 207-216., 2009

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra