Using attributes and merging algorithms for transforming OCL expressions to code

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2009
AUTORIAI: A. Armonas, L. Nemuraitė
Cituoti kaip: 
Using attributes and merging algorithms for transforming OCL expressions to code. Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control. Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2009, T. 38, nr. 4, p. 283-293., 2009

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra