An approach for constructing evaluation model of suitability assessment of agile methods using analytic hierarchy process

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2010
AUTORIAI: G. Mikulėnas, R. Butleris
Cituoti kaip: 
An approach for constructing evaluation model of suitability assessment of agile methods using analytic hierarchy process // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2010, vol. 10, no. 106, p. 99-104., 2010

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra