Extracting conceptual data specifications from legacy information systems

Publikacijos tipas: 
Straipsniai ISI duomenų bazėje
Metai: 
2011
AUTORIAI: B. Paradauskas, A. Laurikaitis
Cituoti kaip: 
Extracting conceptual data specifications from legacy information systems // Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника = Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2011, nr. 1(107), p. 46-50. [Science Citation Index Expanded (Web of Science) INSPEC Computers & Applied Sciences Complete Central & Eastern European Academic Source 0,500]. [Indėlis grupėje: 0,500] , 2011

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra