Teritorijų planavimo dokumentų registro bei teritorijų planavimo duomenų banko sprendinių integravimas ir modernizavimas

Projekto tipas: 
Lietuvos įmonių ir įstaigų užsakomieji darbai
Projekto pradžia: 
2008
Planuojama pabaiga: 
2009
Projekto koordinatorius: 
Prie projekto dirba: 
R. Butkienė, R. Butleris, T. Danikauskas, G. Mikulėnas, J. Nenortaitė, L. Bisikirskienė

Projekto tikslas - išanalizuoti valstybės, apskrities ir savivaldybių bendrojo teritorijų planavimo duomenis apie esamą situaciją, parengti šių duomenų formavimo, atnaujinimo, monitoringo, teikimo specialistams ir visuomenei koncepcinius modelius, specifikuoti reikiamus aplikacijų prototipus ir apibrėžti bendrąsias techninės įrangos charakteristikas, reikalingas jiems įdiegti.
Užsakovas - Aplinkos apsaugos agentūra

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra