Veiklos žodyno ir taisyklių integracija veiklos procesų modeliuose

Autorius: 
Lina Tutkutė
Gynimo data: 
2013-05-17
Mokslo kryptis: 
07T Informatikos inžinerija

Veiklos procesų modeliavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmės faktorių, užtikrinančių efektyvią organizacijų veiklą. Vartotojas, siekdamas sudaryti pilnavertį proceso modelį, yra priverstas naudoti keletą standartų, nagrinėjančių skirtingus veiklos aspektus (pvz. BPMN, SBVR, OSM ir pan.). Dėl šios priežasties nėra galimybės užtikrinti modelių tarpusavio suderinamumo bei pilnumo, informacijos nuoseklumo, žinių pakartotino panaudojimo ir tikslaus jų atvaizdavimo. Vienas iš pagrindinių elementų, jungiančių dinaminį ir statinį proceso aspektą, yra veiklos žodynas, kuris užtikrina vieningą proceso terminiją, sumažina informacijos dubliavimo tikimybę, suderina informacinius srautus skirtinguose organizacijos padaliniuose. Veiklos žodynas yra tampriai susietas su veiklos apribojimais, kurių valdymas šiuo metu yra atskirtas nuo procesų modeliavimo. Vartotojas negali jų išreikšti natūralia kalba, tinkamai identifikuoti ir susieti su proceso elementais. Darbe yra siekiama užtikrinti veiklos žodyno automatizuotą formavimą iš esamų veiklos procesų modelių. Veiklos žodynas yra pakartotinai panaudojamas sudarant naujus modelius bei veiklos taisykles. Pastarosios yra susiejamos su atitinkamais proceso elementais, tokiu būdu modelį praplečiant naujomis dalykinės srities žiniomis. Veiklos taisyklės yra formuojamos panaudojant lanksčius šablonus, užtikrinant ribotos natūralios kalbos panaudojimo principus. Gautas rezultatas gali būti sėkmingai panaudotas organizacijos vidinėje veikloje vykdant projektus, modeliuojant veiklos procesus, reorganizuojant organizacijos veiklą bei tolimesniuose modeliais grindžiamos architektūros etapuose, kuriant informacines sistemas, atliekant jų migravimą, integravimą.

Moksleiviams

Studentams

Verslui

© 2019 Informacijos sistemų katedra